Úvodní stránka

Spolek bude organizovat různá setkání, školení, sportovní či prodejní akce a bude naslouchat všem, kteří potřebují pomoct. Z každé akce, kterou sdružení uspořádá pro své členy i nečleny, se bude snažit pomoci někomu dalšímu, který naší pomoc potřebuje a to pomoc cílovým skupinám : děti a mládež; sdružení, fyzické a právnické osoby a všeobecně pro civilní společnost; vojáci; hasiči; policisté; strážníci; celníci; příslušníci vězeňské služby; příslušníci justiční stráže; pracovníci záchranné zdravotní služby.